• About group
  • Group structure
  • Research
  • ITT news
  • Career
  • Partners
  • Contacts
Ua English  
20.04.2018
До уваги акціонерів ПрАТ ІК «ІТТ-інвест»

 Станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ІТТ-ІНВЕСТ», а саме 17.04.2018р., загальна кількість акцій складає 3 453 334 штук простих акцій, з них кількість голосуючих акцій (простих іменних) становить 3 453 334  штук