• Про групу
  • Структура групи
  • Аналітика
  • Новини
  • Кар’єра в ІТТ
  • Партнери
  • Контакти
УкраинскийEn  

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРАТ ІК "ІТТ-ІНВЕСТ"

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Фінансовий стан емітента цінних паперів за 2017 рік

Аудиторський висновок ПрАТ ІК "ІТТ-Інвест" за 2017 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

 

Станом на 31 грудня 2016 року (тис.грн.):

Найменування показника 

період

звітний

попередній

Усього активів  

184 320

213 434

Основні засоби  

17

30

Довгострокові фінансові інвестиції

-------

151 578

Запаси 

--------

 

Сумарна дебіторська заборгованість  

75 499

59 569

Грошові кошти та їх еквіваленти 

874

2 180

Нерозподілений прибуток 

(717 417)

(72 415)

Власний капітал

140 802

79 751

Статутний капітал 

151 947

151 947

Довгострокові зобов'язання 

18 475

89 655

Поточні зобов'язання 

25 043

44 028

Чистий прибуток (збиток) 

61 051

(35 870)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

3 453 334

3 453 334

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

 

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

 

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

14

15

 

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПРаТ ІК «ІТТ-ІНВЕСТ» (опубліковано в газеті в газеті "Відомості НКЦПФР" від 21.03.2017 №54)  

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Фінансовий стан емітента цінних паперів за 2015 рік

Аудиторський висновок ПрАТ ІК "ІТТ-Інвест" за 2015 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

Аудиторський висновок ПрАТ ІК "ІТТ-Інвест" за 2014 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

Аудиторський висновок ПрАТ ІК "ІТТ-Інвест" за 2013 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік 

Аудиторський висновок ПрАТ ІК "ІТТ-Інвест" за 2012 рік

Річний звіт ПрАТ ІК "ІТТ-Інвест" за 2011 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

Аудиторський висновок ПрАТ ІК "ІТТ-Інвест" за 2011 рік

Звіт ПрАТ ІК "ІТТ-Інвест" за ІІІ квартал 2011 року

Звіт  ПрАТ ІК "ІТТ-Інвест" за І півріччя 2011 року

Звіт ПрАТ ІК "ІТТ-Інвест" за І квартал 2011 року