• Про групу
  • Структура групи
  • Аналітика
  • Новини
  • Кар’єра в ІТТ
  • Партнери
  • Контакти
УкраинскийEn  
16.08.2017
Необхідність внесення змін до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах

Шановні депоненти!

Приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія «ІТТ-інвест» (код ЄДРПОУ 23517763, місцезнаходження: 04070, м. Київ. вул. Борисоглібська, 3), на виконання Порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України, затвердженого рішенням НКЦПФР від 07.03.2017 № 148  повідомляє Вам про необхідність внесення змін до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах укладеного Вами з депозитарною установою ПрАТ ІК «ІТТ-інвест», в тому числі щодо внесення до Договору адреси електронної пошти.

Телефон для Довідок 277-26-27