• Про групу
  • Структура групи
  • Аналітика
  • Новини
  • Кар’єра в ІТТ
  • Партнери
  • Контакти
УкраинскийEn  
04.02.2019
Внесення змін до проекту рішення з питань, включених до порядку денного.

Внесення змін до проекту рішення з питань, включених до порядку денного, запропоноване акціонерами, які володіють більше ніж 5% акцій Товариства.

6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом трьох місяців з дня прийняття цього рішення щодо купівлі або продажу цінних паперів граничною сукупною вартістю 50 000 000,00 грн.

Встановити, що Голова правління (інша особа за довіреністю) має право підписувати всі документи, необхідні для вчинення правочину, згода на вчинення якого надана цим рішенням Загальних зборів за попереднім погодження Наглядової Ради Товариства, та самостійно визначити дату його вчинення (підписання).