• Про групу
  • Структура групи
  • Аналітика
  • Новини
  • Кар’єра в ІТТ
  • Партнери
  • Контакти
УкраинскийEn  
23.10.2019
До уваги клієнтів депозитарної установи ПрАТ ІК «ІТТ-ІНВЕСТ»

Повідомляємо про прийняття рішення щодо припинення депозитарною установою ПрАТ ІК «ІТТ-ІНВЕСТ» провадження депозитарної діяльності

Депозитарна установа ПрАТ ІК „ІТТ-ІНВЕСТ” (ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку: депозитарної діяльності депозитарної установи серія АЕ номер 286517 видана 08.10.2013 р. (строк дії ліцензії з 12.10.2013 р. – необмежений), ідентифікаційний код 23517763, місцезнаходження: Україна, 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 3) повідомляє про прийняття Наглядовою радою ПрАТ ІК «ІТТ-ІНВЕСТ» рішення (протокол № 17-10/2019 від 17.10.2019р.) щодо припинення депозитарною установою провадження депозитарної діяльності.

Дата початку припинення провадження депозитарної діяльності ПрАТ ІК «ІТТ-ІНВЕСТ» - 17 жовтня 2019 року.

Дата припинення провадження депозитарної діяльності ПрАТ ІК «ІТТ-ІНВЕСТ», до якої мають бути завершені всі дії щодо закриття рахунків у цінних паперах депонентів - 16 грудня 2019 року.

В зв’язку з цим депонентам необхідно протягом 60 календарних днів з дати початку припинення провадження депозитарної діяльності надати до ПрАТ ІК «ІТТ-ІНВЕСТ» розпорядження щодо списання прав на цінні папери на рахунок у цінних паперах, відкритий в обраній ними депозитарній установі, та розпорядження на закриття рахунку у цінних паперах.

У разі незакриття рахунку у цінних паперах протягом 60 календарних днів з дати початку припинення провадження депозитарної діяльності, цінні папери, права на які обліковуються на рахунку у цінних паперах у ПрАТ ІК «ІТТ-ІНВЕСТ», будуть надалі обліковуватися в уповноваженого на зберігання - Центрального депозитарію цінних паперів Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» ((044) 591-04-04 591-04-25, http://csd.ua).

Виконання операцій за рахунком у цінних паперах депонента буде призупинено до моменту звернення депонента до уповноваженого на зберігання щодо переказу належних йому цінних паперів до обраної ним депозитарної установи.

За інформацією Ви можете звертатися за телефоном (044) 277-26-27.

 

 

Голова Правління

ПрАТ ІК «ІТТ-ІНВЕСТ» __________ /Литвинова Г.О./

Дата розміщення 23.10.2019 р.