• Про групу
 • Структура групи
 • Аналітика
 • Новини
 • Кар’єра в ІТТ
 • Партнери
 • Контакти
УкраинскийEn  

ПОЛІТИКА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

У питанні розкриття інформації щодо Клієнта ми керуємося принципом конфіденційності.

При цьому під конфіденційною інформацією ми розуміємо - відомості та їхні носії, доступ до яких обмежений на невизначений строк внаслідок волевиявлення ІТТ та Клієнта. Якщо ІТТ та Клієнт не домовилися про інше, до Конфіденційної інформації належить будь-яка інформація та її носії, що отримані чи виготовлені у зв’язку із виконанням доручення від Клієнта  за винятком інформації, яка:

 • є чи стає загальнодоступною у зв’язку із діями чи подіями, які не пов’язані із порушенням сторонами умов договору що надання послуг, укладеного між Клієнтом та ІТТ;
 • є відомою сторонам до укладення відповідного договору;
 • є обов’язковою до поширення необмеженому колу осіб в силу вимог закону;
 • запитується компетентним державним органом на підставі та у порядку, передбаченому Законом;
 • одержана від третьої особи, яка не має зобов'язань щодо дотримання конфіденційності інформації;
 • інформації про те, що ІТТ має доручення від Клієнта (без розкриття його суті) з метою поширення інформації про послуги ІТТ.
   

Розміщена інформація на сайті групи ІТТ отримана і поширена з дотриманням вимог чинного законодавства, зокрема Закону України "Про захист персональних даних", в рамках відповідних угод з клієнтами групи ІТТ.

Наведені в оглядах і прогнозах фахівців ІТТ дані ми вважаємо достовірними і отриманими з авторитетних загальнодоступних джерел. Прогнози експертів ІТТ є суб'єктивною думкою і не можуть розглядатися в якості оферти (пропозиції укладення відповідної угоди) чи пропозиції до вчинення певних дій. При використанні прогнозів експертів посилання на джерело обов'язкове.