• Про групу
 • Структура групи
 • Аналітика
 • Новини
 • Кар’єра в ІТТ
 • Партнери
 • Контакти
УкраинскийEn  

 • 22-річний досвід групи ІТТ на ринку
 • Професійна команда
 • Індивідуальний підхід до кожного клієнта
 • Вигідні тарифи та якісне обслуговування
 • Гарантована конфіденційність
 • Робота з ПАТ «НДУ»

 

ЯК СТАТИ КЛІЄНТОМ

Наші фахівці нададуть Вам всю необхідну інформацію та проконсультують у питанні заповнення всіх документів. Наголошуємо, що Вам достатньо один раз особисто з’явитися в нашому офісі у центрі Києва, після чого команда депозитарної установи ІТТ-Інвест надаватиме Вам повний комплекс послуг протягом всього періоду нашого довготривалого та взаємовигідного співробітництва.

Для фізичних осіб-резидентів
Для юридичних осіб-резидентів

Для юридичних осіб-нерезидентів

Тарифи на обслуговування фізичних осіб:
Відкриття рахунку у цінних паперах - 10,00 грн.
Закриття рахунку у цінних паперах - безкоштовно.
Внесення змін до анкети депонента - 10,00 грн.
Зберігання цінних паперів (за один день від загальної номінальної вартості цінних паперів):
• від 10 тис. грн до 500 тис грн. включно - 2,00 грн;
• понад 500 тис. грн - 3,00 грн.

Тарифи на обслуговування юридичних осіб:
Відкриття рахунку у цінних паперах - 50,00 грн.
Закриття рахунку у цінних паперах - безкоштовно.
Внесення змін до анкети депонента - 20,00 грн.
Абонентська плата (в місяць): 100 грн.

 
Для відкриття рахунку у цінних папера фізичним особам необхідно надати ксерокопію паспорту та ідентифікаційного коду, після чого наші фахівці допоможуть заповнити увесь необхідний пакет документів. Після підготовки наступного переліку документів, рахунок у цінних паперах буде відкрито протягом 1 робочого дня:

 • Договір про відкриття рахунку у ЦП,( підпис ставиться на кожній сторінці);
 • Тарифи, засвідчені особисто;
 • Анкету фізичної особи, засвідчену особисто;
 • Розпорядження на відкриття рахунку у ЦП, засвідчене особисто;
 • Ксерокопія паспорту з позначкою “з оригіналом згідно” засвідчена підписом  фізичної особи – власника паспорту;
 • Ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру з позначкою “з оригіналом згідно”, засвідчена підписом фізичної особи – власником паспорту;
 • Довідка з банку про відкриття рахунку (у разі наявності рахунку).          

 
Юридичні особи-резиденти України для відкриття рахунку у цінних паперах повинні надати пакет документів згідно з наступним переліком:

 • Заяву на відкриття рахунку в цінних паперах.
 • Договір про відкриття рахунку у ЦП,( підпис та печатка ставиться на кожній сторінці).
 • Тарифи, підписані керівником юридичної особи і завірені печаткою.
 • Анкету юридичної особи, підписану керівником юридичної особи і завірену печаткою.
 • Анкети розпорядника, засвідчені розпорядниками.
 • Картку із зразками підписів  розпорядників та відбитком печатки, затверджена керівником юридичної особи.
 • Розпорядження на відкриття рахунку у ЦП (оригінал), підписане керівником юридичної особи і завірене печаткою.
 • Оригінал  або  копію  виписки  з  Єдиного  державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
 • Копію   документа,   виданого  органом  державної  податкової служби, що підтверджує взяття юридичної особи на облік як платника податку.
 • Статут зі змінами та доповненнями (нотаріально завірена копія).
 • Установчий договір (надається якщо статут юридичної особи не приведено у відповідність до нового Цивільного кодексу) - копія, засвідчена підписом посадової особи та печаткою юридичної особи.
 • Протокол та наказ про призначення розпорядника рахунку (копія, засвідчена підписом посадової особи та печаткою юридичної особи).
 • Довіреність на розпорядника рахунку у ЦП (оригінал).
 • Наказ про призначення другого розпорядника рахунку у ЦП на посаду в ЮО (копія, засвідчена підписом посадової особи та печаткою юридичної особи).
 • Ксерокопії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру розпорядників рахунку у ЦП, завірені керівником та печаткою юридичної особи.
 • Довідка з банку про відкриття поточного рахунку (оригінал або завірена копія підприємством);
 • Ідентифікаційні  дані (у довільній формі, У РАЗІ ВІДСУТНОСТІ ДАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В СТАТУТІ) про осіб – власників істотної участі (10% і більше) у Статутному капіталі Товариства.
 • Опитувальник згідно до правил здійснення фінансового моніторингу.

Юридичні особи-нерезиденти України для відкриття рахунку у цінних паперах повинні надати пакет документів згідно з наступним переліком:
 

 • Заяву на відкриття рахунку в цінних паперах.
 • Договір про відкриття рахунку у ЦП,( підпис та печатка ставиться на кожній сторінці).
 • Тарифи, підписані керівником юридичної особи і завірені печаткою.
 • Анкету юридичної особи, підписану керівником юридичної особи і завірену печаткою.
 • Анкети розпорядника, засвідчені розпорядниками.
 • Картку із зразками підписів  розпорядників та відбитком печатки, посвідчену нотаріально.
 • Розпорядження на відкриття рахунку у ЦП (оригінал), підписане керівником юридичної особи і завірене печаткою.
 • Копію  легалізованого  витягу  з  торговельного, банківського або судового реєстру,  або  реєстраційного  посвідчення  місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, або іншого документа,  що  свідчить  про  реєстрацію  юридичної  особи відповідно  до  законодавства  країни її місцезнаходження
 • Копії легалізованих документів, що підтверджують повноваження осіб,  які  мають  право  діяти  від  імені  юридичної  особи  без довіреності
 • Копію   документа,   виданого  органом  державної  податкової служби, що підтверджує взяття юридичної особи на облік як платника податку,  якщо юридична особа - нерезидент зареєстрована в Україні як  платник  податків
 • Оригінал або  копію довіреності розпорядника рахунку у цінних паперах,  видану та підписану  керівником  юридичної  особи,  якщо розпорядником рахунку не є керівник цієї юридичної особи
 • Оригінал  або  належним  чином  завірену  копію документа, що містить   інформацію  щодо  реквізитів  банку,  у  якому  відкрито поточний  рахунок, та номер цього рахунку (у тому числі документа, створеного  юридичною особою - нерезидентом та підписаного особою, що  відповідно  до установчих документів має право діяти від імені юридичної  особи без довіреності, або її уповноваженою особою, яка є розпорядником рахунку, та засвідченого печаткою юридичної особи
  (у  разі  її  наявності)
 • Наказ про призначення другого розпорядника рахунку у ЦП на посаду в ЮО (копія, засвідчена підписом посадової особи та печаткою юридичної особи).
 • Ксерокопії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру розпорядників рахунку у ЦП, завірені керівником та печаткою юридичної особи.
 • Ідентифікаційні  дані (у довільній формі, У РАЗІ ВІДСУТНОСТІ ДАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В СТАТУТІ) про осіб – власників істотної участі (10% і більше) у Статутному капіталі Товариства.
 • Опитувальник згідно до правил здійснення фінансового моніторингу.
   

Факт  відсутності  печатки підтверджується письмовим документом,  виданим  та  підписаним  особою,  що  відповідно   до установчих  документів  має  право діяти від імені юридичної особи без довіреності,  або її уповноваженою особою, яка є розпорядником рахунку. У разі надходження такого документа всі надані депонентом до  депозитарної  установи  документи  не  засвідчуються печаткою