• Про групу
 • Структура групи
 • Аналітика
 • Новини
 • Кар’єра в ІТТ
 • Партнери
 • Контакти
УкраинскийEn  

 • 22-річний досвід групи ІТТ на ринку
 • Професійна команда
 • Індивідуальний підхід до кожного клієнта
 • Вигідні тарифи та якісне обслуговування
 • Гарантована конфіденційність
 • Робота з ПАТ «НДУ»

Законодавство

 • Рішення НКЦПФР № 735 від 23.04.2013 року «Про затвердження Положення про провадження депозитарної діяльності»

 

Положення визначає основні функції депозитарних установ та правила здійснення операцій при виконанні ними зберігання та обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах та операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів, особливості депозитарного обслуговування інститутів спільного інвестування та пенсійних фондів, порядок взаємодії депозитарних установ і депозитаріїв цінних паперів з іншими учасниками Національної депозитарної системи, вимоги до складання облікового та зведеного облікового реєстру власників цінних паперів, вимоги до здійснення та суміщення депозитарної діяльності., описані процедури діяльності, строки проведення операцій, перераховані документи, необхідні для роботи Депозитарної установи тощо.

 • Рішення НКЦПФР № 862 від 21.05.2013 року «Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарна діяльність та клірингова діяльність»

Ліцензійні умови встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги, обов'язкові для виконання при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності.

 • Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні";
 • Закон України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні";
 • Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок";
 • Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом";
 • Інші нормативні акти